Vanhempien koulutus: Urheilijan ravinto 10.11.2022 17:30 alkaen toteutetaan Teams live -tapahtumana

U8 – U13 vanhempien koulutus: Urheilijan ravinto

10.11.2022 17:30

Tervetuloa torstain urheiluravitsemuksen luennolle. Luennolla käydään läpi keskeisimmät urheilijan ravitsemuksen kulmakivet. Luennolta saat vinkkejä arjen ruokarumbaan ja ohjeistusta urheilussa kehittymistä tukevaan ruokarytmiin. Luennoitsijana toimii Taina Avo. Tainalla on pitkä kokemus urheilijoiden parissa toimimisesta, hän on koulutukseltaan fysioterapeutti, terveystieteiden maisteri ja hänellä on urheiluravitsemuksen opinnot Itä-Suomen yliopistosta.

Linkki koulutukseen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJmZDdkMjEtMThmOS00ODFkLTlmYjAtOWJhODkxZjNmNjI2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22a0a88604-6d43-43fc-87dd-7f3a2370220b%22%2C%22Oid%22%3A%222dc7ded2-db1e-4a72-80ea-e58f57a91120%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

U14 – U20 vanhempien koulutus: Urheilijan ravinto

10.11.2022 19:00

Tervetuloa torstain urheiluravitsemuksen luennolle. Luennolla käydään läpi keskeisimmät urheilijan ravitsemuksen kulmakivet. Luennolta saat vinkkejä arjen ruokarumbaan ja ohjeistusta urheilussa kehittymistä tukevaan ruokarytmiin. Luennoitsijana toimii Taina Avo. Tainalla on pitkä kokemus urheilijoiden parissa toimimisesta, hän on koulutukseltaan fysioterapeutti, terveystieteiden maisteri ja hänellä on urheiluravitsemuksen opinnot Itä-Suomen yliopistosta.

Linkki koulutukseen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE5NDRlMzYtN2Q3NS00NTcxLTgwMjktZGMwNjVkZWI1YjVl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22a0a88604-6d43-43fc-87dd-7f3a2370220b%22%2C%22Oid%22%3A%222dc7ded2-db1e-4a72-80ea-e58f57a91120%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a